หมอไทยมองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดยกเว้นกษัตริย์
thumb_up6thumb_downchat_bubble1