พารากอนออกมาดิ้นแด่วๆ เลยเว้ย 55555555555555
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from totaltime

ปัตตานีท่วมหนัก น้ำมิด 40 ครัวเรือน ชาวบ้านโอดไม่มีหน่วยงานใดมาดูแล

84 views · Dec 21st, 2020
#สาธารณะรัฐไทย ภัยร้ายทุนจีนทำลายโลก สมัยลัทธิฝ่าหลุนกงรัฐบาลจีนทำการปราบปรามอย่างหนักจนกลายเป็นประเด็นออกหน้าสื่อไปทั่วโลก ชาวอุยกูร์มณฑลซินเจียงก็ถูกรัฐบาลจีน ทำการปราบปรามอย่างหนักและโดนปฏิบัติเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ แล้วยังมีเรื่องที่จีนเข้าไปมีบทบาทและอิทธิพลต่อพื้นฐานเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่เป็นชาติมุสลิมก็ไม่น่าแปลกที่มุสลิมส่วนใหญ่จะกลัวการเข้าไปแตะต้องปัญหาจีนกับชาวอุยกูร์ ส่วนประเทศที่ดูเหมือนเป็นเศรษฐี อย่างมาเลเซียที่ตลอดช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาที่ดูเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เป็นการเติบโตภายใต้การกู้เงินจากจีนเข้ามาลงทุนและคนจีนเข้าไปมีอิทธิพลต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของมาเลเซียอย่างมาก จนล่าสุดดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแทบคลานเข่าเข้าไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นให้ช่วยเหลือเคลียร์หนี้สินที่ติดจีนอย่างมหาศาล ส่วนทางเวียดนามเองก็กู้เงินจีนก่อสร้างทางรถไฟฟ้าที่ 2 เมืองใหญ่คือฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ แต่ปรากฏว่าผ่านไป 10 กว่าปีรถไฟฟ้าสายแรกของเวียดนามก็ยังไม่ได้ใช้งาน ทั้งสถานีรถไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งงบประมาณการก่อสร้างบานปลายทำให้ต้องกู้เงินจากจีนเข้าไปเพื่อโปะเพิ่มขึ้นอีกทำให้รัฐบาลเวียดนามทุกวันนี้ติดเงินกู้จีนอีกเป็นจำนวนมหาศาล ที่กัมพูชาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่สีหนุวิลล์มีการขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากที่ดินของตนเองไปเป็นจำนวนมากชาวกัมพูชาจำนวนมากได้รับเงินชดเชยที่ไม่เหมาะสมหลายคนไม่ได้รับมีการเรียกร้องเงินชดเชยแต่ผลปรากฏว่าถูกยิงแต่ไม่มีการดำเนินคดีใดๆเกิดขึ้นไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกัมพูชา ส่วนที่ลาวเองก็มีสภาพไม่ต่างกับเขตการปกครองพิเศษจีนแล้ว ที่ศรีลังกาเองก็ถูกจีนเข้าควบคุมท่าเรือเพื่อชดใช้หนี้ที่ศรีลังกาไม่มีปัญญาใช้คืนตามเวลาที่กำหนด โดยจีนถือสิทธิ์ท่าเรือศรีลังกาเป็นเวลา 99 ปี(โดยมีสิทธิ์ถือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลายๆ)โดยจีนนำเรือสินค้าเรือรบ ทุกอย่างเข้าไปกองเอาไว้เต็มไปหมดทุกอย่างศรีลังกาไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนในท่าเรือของตนเองเลยแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยท่าเรือจีนก็เข้าไปควบคุม ทุนจีนคือทุนอสูรกายต้องระวัง อย่ารับอสุรกายเข้าบ้าน
69 views · Dec 13th, 2020

More from totaltime

ปัตตานีท่วมหนัก น้ำมิด 40 ครัวเรือน ชาวบ้านโอดไม่มีหน่วยงานใดมาดูแล

84 views · Dec 21st, 2020
#สาธารณะรัฐไทย ภัยร้ายทุนจีนทำลายโลก สมัยลัทธิฝ่าหลุนกงรัฐบาลจีนทำการปราบปรามอย่างหนักจนกลายเป็นประเด็นออกหน้าสื่อไปทั่วโลก ชาวอุยกูร์มณฑลซินเจียงก็ถูกรัฐบาลจีน ทำการปราบปรามอย่างหนักและโดนปฏิบัติเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ แล้วยังมีเรื่องที่จีนเข้าไปมีบทบาทและอิทธิพลต่อพื้นฐานเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่เป็นชาติมุสลิมก็ไม่น่าแปลกที่มุสลิมส่วนใหญ่จะกลัวการเข้าไปแตะต้องปัญหาจีนกับชาวอุยกูร์ ส่วนประเทศที่ดูเหมือนเป็นเศรษฐี อย่างมาเลเซียที่ตลอดช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาที่ดูเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เป็นการเติบโตภายใต้การกู้เงินจากจีนเข้ามาลงทุนและคนจีนเข้าไปมีอิทธิพลต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของมาเลเซียอย่างมาก จนล่าสุดดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแทบคลานเข่าเข้าไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นให้ช่วยเหลือเคลียร์หนี้สินที่ติดจีนอย่างมหาศาล ส่วนทางเวียดนามเองก็กู้เงินจีนก่อสร้างทางรถไฟฟ้าที่ 2 เมืองใหญ่คือฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ แต่ปรากฏว่าผ่านไป 10 กว่าปีรถไฟฟ้าสายแรกของเวียดนามก็ยังไม่ได้ใช้งาน ทั้งสถานีรถไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งงบประมาณการก่อสร้างบานปลายทำให้ต้องกู้เงินจากจีนเข้าไปเพื่อโปะเพิ่มขึ้นอีกทำให้รัฐบาลเวียดนามทุกวันนี้ติดเงินกู้จีนอีกเป็นจำนวนมหาศาล ที่กัมพูชาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่สีหนุวิลล์มีการขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากที่ดินของตนเองไปเป็นจำนวนมากชาวกัมพูชาจำนวนมากได้รับเงินชดเชยที่ไม่เหมาะสมหลายคนไม่ได้รับมีการเรียกร้องเงินชดเชยแต่ผลปรากฏว่าถูกยิงแต่ไม่มีการดำเนินคดีใดๆเกิดขึ้นไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกัมพูชา ส่วนที่ลาวเองก็มีสภาพไม่ต่างกับเขตการปกครองพิเศษจีนแล้ว ที่ศรีลังกาเองก็ถูกจีนเข้าควบคุมท่าเรือเพื่อชดใช้หนี้ที่ศรีลังกาไม่มีปัญญาใช้คืนตามเวลาที่กำหนด โดยจีนถือสิทธิ์ท่าเรือศรีลังกาเป็นเวลา 99 ปี(โดยมีสิทธิ์ถือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลายๆ)โดยจีนนำเรือสินค้าเรือรบ ทุกอย่างเข้าไปกองเอาไว้เต็มไปหมดทุกอย่างศรีลังกาไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนในท่าเรือของตนเองเลยแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยท่าเรือจีนก็เข้าไปควบคุม ทุนจีนคือทุนอสูรกายต้องระวัง อย่ารับอสุรกายเข้าบ้าน
69 views · Dec 13th, 2020