อ้าววว!! คนไทยในเกาหลีก็ติดอีก

thumb_up10thumb_downchat_bubble1

More from 💋 แม่แมวมีคุณความรัก 🧸 🎄 🥂

𝕄𝕖𝕣𝕣𝕪 ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕞𝕒𝕤 🎄🎁⛄️🎅🏻❄️ ❤️ จากนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอ แต่สิ่งดีๆ ให้กำลังใจกันในวันที่เลวร้ายและก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะ🥰😊 🎄 From now I hope that everyone will find only good things. Encourage each other on bad days and go through these bad things together.❤️ #MerryChristmas #25122020

102 views · Dec 24th, 2020
กอดนะคะ 💗💗💗
ช่วงนี้นอนไม่หลับ ข้าวก็ไม่ค่อยกิน เค้กอาจจะน้ำหนักลดตอนนี้แหละ ผอมแบบผีๆอะ
26 views · Dec 25th, 2020

More from 💋 แม่แมวมีคุณความรัก 🧸 🎄 🥂

𝕄𝕖𝕣𝕣𝕪 ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕞𝕒𝕤 🎄🎁⛄️🎅🏻❄️ ❤️ จากนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอ แต่สิ่งดีๆ ให้กำลังใจกันในวันที่เลวร้ายและก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะ🥰😊 🎄 From now I hope that everyone will find only good things. Encourage each other on bad days and go through these bad things together.❤️ #MerryChristmas #25122020

102 views · Dec 24th, 2020
กอดนะคะ 💗💗💗
ช่วงนี้นอนไม่หลับ ข้าวก็ไม่ค่อยกิน เค้กอาจจะน้ำหนักลดตอนนี้แหละ ผอมแบบผีๆอะ
26 views · Dec 25th, 2020