ถ้าการเมืองดี​ คนไทยจะได้ตรวจโควิดฟรีทุกคน #โควิท19
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Thaikorn_Polsuwan

เมื่อความอยุติธรรม​กลายเป็น​กฎหมาย​ การต่อต้านย่อมเป็นหน้าที่ ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้ มีผู้ประสงค์​ดี​ พ่น​ 112​ หน้าตึกคณะ​นิติศาสตร์​ ม.เชียงใหม่ #ยกเลิกม112
35 views · Dec 24th, 2020

More from Thaikorn_Polsuwan

เมื่อความอยุติธรรม​กลายเป็น​กฎหมาย​ การต่อต้านย่อมเป็นหน้าที่ ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้ มีผู้ประสงค์​ดี​ พ่น​ 112​ หน้าตึกคณะ​นิติศาสตร์​ ม.เชียงใหม่ #ยกเลิกม112
35 views · Dec 24th, 2020