บุคลิกอาจจะดูแรดๆ แต่เป็นคนธรรมมะ ธรรมโมนะ🤣🤣🤣🤣 #ไหว้พระแทบทุกวันเลย😊

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

น้อนเต็นของเค้ายังรู้เลย อีเหี้ยตู่ทำไมไม่รู้วะครับ

78 views · Dec 24th, 2020

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

น้อนเต็นของเค้ายังรู้เลย อีเหี้ยตู่ทำไมไม่รู้วะครับ

78 views · Dec 24th, 2020