เติมพลังชีวิตด้วยข้าวไข่เจียวกรอบนอกนุ่มใน มันช่างอร่อยจริมๆ😋 #ไข่เจียวสูตรพิเศษ

thumb_up5thumb_downchat_bubble4

More from ℂ𝔹 คนที่เป็น 𝔽𝕒𝕟 𝕊𝕖𝕙𝕦𝕟,𝕔𝕙𝕒𝕟𝕪𝕠𝕖𝕝,ℍ𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠,𝔼𝕚𝕥𝕠,ℝ𝕪𝕦 ไง

น้ำดื่มสปริงเคิลลิมิเตดชุด Sprinkle X One Piece กับดีไซน์ขวดใหม่ทั้ง 6 แบบจาก 6 ตัวละครหลัก ของอนิเมะ One Piece 

19 views · Dec 25th, 2020

Ⓗⓐⓟⓟⓨ Ⓑⓘⓡⓣⓗⓓⓐⓨ 🎂

17 views · Dec 24th, 2020

More from ℂ𝔹 คนที่เป็น 𝔽𝕒𝕟 𝕊𝕖𝕙𝕦𝕟,𝕔𝕙𝕒𝕟𝕪𝕠𝕖𝕝,ℍ𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠,𝔼𝕚𝕥𝕠,ℝ𝕪𝕦 ไง

น้ำดื่มสปริงเคิลลิมิเตดชุด Sprinkle X One Piece กับดีไซน์ขวดใหม่ทั้ง 6 แบบจาก 6 ตัวละครหลัก ของอนิเมะ One Piece 

19 views · Dec 25th, 2020

Ⓗⓐⓟⓟⓨ Ⓑⓘⓡⓣⓗⓓⓐⓨ 🎂

17 views · Dec 24th, 2020