More from ℂ𝔹 คนที่เป็น 𝔽𝕒𝕟 𝕊𝕖𝕙𝕦𝕟,𝕔𝕙𝕒𝕟𝕪𝕠𝕖𝕝,ℍ𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠,𝔼𝕚𝕥𝕠,ℝ𝕪𝕦 ไง

มัทฉะเอสเพรสโซ่ฟิวชั่นไม่ใส่นม แก้ง่วงได้อยู่นะ

16 views · Dec 24th, 2020
ถ้าผลิตเพื่อขายแพงๆก็หน้าเหี้ยเลยนะคะ

พูดเหมือนจะเอาวัคซีนโควิดมาขายให้กับประชาชน อย่างนี้คนจนๆ ก็แย่ซิครับ

61 views · Dec 24th, 2020

More from ℂ𝔹 คนที่เป็น 𝔽𝕒𝕟 𝕊𝕖𝕙𝕦𝕟,𝕔𝕙𝕒𝕟𝕪𝕠𝕖𝕝,ℍ𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠,𝔼𝕚𝕥𝕠,ℝ𝕪𝕦 ไง

มัทฉะเอสเพรสโซ่ฟิวชั่นไม่ใส่นม แก้ง่วงได้อยู่นะ

16 views · Dec 24th, 2020
ถ้าผลิตเพื่อขายแพงๆก็หน้าเหี้ยเลยนะคะ

พูดเหมือนจะเอาวัคซีนโควิดมาขายให้กับประชาชน อย่างนี้คนจนๆ ก็แย่ซิครับ

61 views · Dec 24th, 2020