🌲🌲☃️☃️Merry Christmas ⛄☃️🌲🌲

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

อาเบะก้มหัวขอโทษคนญี่ปุ่น โตเกียว 24 ธ.ค. อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับความสับสนวุ่นวายรอบสำนักงานของเขาที่ถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายการเงินการเลือกตั้ง ชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในงานแถลงข่าวที่โตเกียวในวันนี้ "ขอโทษที่แถลงเท็จในรัฐสภาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงอาหารค่ำที่ผิดกฎหมายของสำนักงาน สนับสนุนเป็นเวลาหลายปี อาเบะกล่าวว่าเขาจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างจริงจังในการก่อให้เกิดสถานการณ์ แต่ปฏิเสธว่าสำนักงานของเขาอาจละเมิดกฎหมายการระดมทุนทางการเมืองที่เข้มงวดของญี่ปุ่นและยอมรับว่าเขาไม่ทราบว่าสำนักงานจัดการเงินทุนอย่างไร ภาพ รอยเตอร์

77 views · Dec 24th, 2020

AstraZeneca and Sputnik V investor and developer sign agreement of cooperation on vaccines

35 views · Dec 24th, 2020

Russia’s Aerospace Force to receive 22 Su-57 fifth-generation fighters by late 2024

39 views · Dec 24th, 2020

More from SaraUpdate

อาเบะก้มหัวขอโทษคนญี่ปุ่น โตเกียว 24 ธ.ค. อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับความสับสนวุ่นวายรอบสำนักงานของเขาที่ถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายการเงินการเลือกตั้ง ชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในงานแถลงข่าวที่โตเกียวในวันนี้ "ขอโทษที่แถลงเท็จในรัฐสภาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงอาหารค่ำที่ผิดกฎหมายของสำนักงาน สนับสนุนเป็นเวลาหลายปี อาเบะกล่าวว่าเขาจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างจริงจังในการก่อให้เกิดสถานการณ์ แต่ปฏิเสธว่าสำนักงานของเขาอาจละเมิดกฎหมายการระดมทุนทางการเมืองที่เข้มงวดของญี่ปุ่นและยอมรับว่าเขาไม่ทราบว่าสำนักงานจัดการเงินทุนอย่างไร ภาพ รอยเตอร์

77 views · Dec 24th, 2020

AstraZeneca and Sputnik V investor and developer sign agreement of cooperation on vaccines

35 views · Dec 24th, 2020

Russia’s Aerospace Force to receive 22 Su-57 fifth-generation fighters by late 2024

39 views · Dec 24th, 2020