MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Food, Wine and You

Merry Christmas คริสต์มาสอีฟ ปีนี้ไม่ได้ไปไหน ทำกับข้าวกับคุณแฟน แล้วหลอกไปอาบน�

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

อยากจะสอนหลานต่อว่า ให้คิดถึงความเป็นจริง ในการที่มารีย์ท้องไม่มีพ่อ ในสังคมวัฒนธรรมที่สามารถเฆี่ยนตี หรือรุมปาหินฆ่าผู้หญิงที่ทำผิดเล็กๆน้อยๆ ได้ แต่กับมารีย์นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์นี่มันอเมซิ่งมากๆ เยซูเลยเป็นเด็กที่โคตรชายขอบ อีกทั้งครอบครัวที่อุปการะอย่างโยเซฟก็ฐานะต่ำเตี้ยเป็นช่างไม้ การคลุกคลีกับคนในสลัมและคนจนเป็นสิ่งที่เยซูสัมผัสมาตั้งแต่เกิด จึงไม่ต้องแปลกใจที่โดยเนื้อนาความเเล้วคำสอนของเยซูคือการเชิญชวนให้ชนชั้นล่างปฏิวัติสังคมโรมันยุคใหม่ที่เป็นระบบเผด็จการเต็มรูปแบบ

More from Idealist "ThePro."

อยากจะสอนหลานต่อว่า ให้คิดถึงความเป็นจริง ในการที่มารีย์ท้องไม่มีพ่อ ในสังคมวัฒนธรรมที่สามารถเฆี่ยนตี หรือรุมปาหินฆ่าผู้หญิงที่ทำผิดเล็กๆน้อยๆ ได้ แต่กับมารีย์นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์นี่มันอเมซิ่งมากๆ เยซูเลยเป็นเด็กที่โคตรชายขอบ อีกทั้งครอบครัวที่อุปการะอย่างโยเซฟก็ฐานะต่ำเตี้ยเป็นช่างไม้ การคลุกคลีกับคนในสลัมและคนจนเป็นสิ่งที่เยซูสัมผัสมาตั้งแต่เกิด จึงไม่ต้องแปลกใจที่โดยเนื้อนาความเเล้วคำสอนของเยซูคือการเชิญชวนให้ชนชั้นล่างปฏิวัติสังคมโรมันยุคใหม่ที่เป็นระบบเผด็จการเต็มรูปแบบ