วันนี้ฝุ่นกับรูมเมทจัดปาร์ตีี้ HBD to jesus กัน สเบียงพร้อม ไฟเทคพร้อม คืนนี้พ้มจะโต้รุ่งงงง
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Born_2BFoon

Merry Christmas 🎄✨

154 views · Dec 24th, 2020
โดยเนื้อนาอันแท้จริงขอการกล่าวโทษแรงงานต่างชาติ ไม่ใช่เพราะการหวาดกลัวโควิด แต่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ รัฐบาลฟาสซิสต์ อันเป็นที่รักยิ่งของคุณก็ตอบสนองทันที เช่นการรายงานข่าวว่า “ผู้ติดเชื้อ “ส่วนใหญ่” เป็นแรงงานนต่างด้าว” คนจะได้ไม่ต้องโทษกู โทษพวกต่างด้าวโน่น
92 views · Dec 24th, 2020

More from Born_2BFoon

Merry Christmas 🎄✨

154 views · Dec 24th, 2020
โดยเนื้อนาอันแท้จริงขอการกล่าวโทษแรงงานต่างชาติ ไม่ใช่เพราะการหวาดกลัวโควิด แต่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ รัฐบาลฟาสซิสต์ อันเป็นที่รักยิ่งของคุณก็ตอบสนองทันที เช่นการรายงานข่าวว่า “ผู้ติดเชื้อ “ส่วนใหญ่” เป็นแรงงานนต่างด้าว” คนจะได้ไม่ต้องโทษกู โทษพวกต่างด้าวโน่น
92 views · Dec 24th, 2020