มีหนังสือเกี่ยวกับกองทุน(รวม)แนะนำมั้ยครับ อยากลองอ่านน
thumb_up5thumb_downchat_bubble3

More from ยูลลล

ก็ถ้าเพื่อนที่คุณบอกว่าปิดงบปีนี้กำไรทั้งนั้น+กับสังคมที่คุณอยู่คือ กลุ่มธุรกิจใหญ่ มันก็ไม่แปลกมั้ยที่พูดน่ะ แต่ต้องหยุดเอากลุ่มตัวเองมาเปรียบกับชนชั้นกลางค่อนล่างนะ เพราะมึงคือพรีวิลเลจ และเงินที่มึงบอกรันธุรกิจ ก็มาจากเงินพ่อแม่คุณมึงจ่ะ ถลุงไป6หลัก แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ปากที่พูดเก่งอย่างเดียว 🙃
37 views · Dec 24th, 2020

More from ยูลลล

ก็ถ้าเพื่อนที่คุณบอกว่าปิดงบปีนี้กำไรทั้งนั้น+กับสังคมที่คุณอยู่คือ กลุ่มธุรกิจใหญ่ มันก็ไม่แปลกมั้ยที่พูดน่ะ แต่ต้องหยุดเอากลุ่มตัวเองมาเปรียบกับชนชั้นกลางค่อนล่างนะ เพราะมึงคือพรีวิลเลจ และเงินที่มึงบอกรันธุรกิจ ก็มาจากเงินพ่อแม่คุณมึงจ่ะ ถลุงไป6หลัก แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ปากที่พูดเก่งอย่างเดียว 🙃
37 views · Dec 24th, 2020