แง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่ง
พี่ภูเป็นซานต้าให้ผมด้วยดิ https://www.minds.com/newsfeed/1188841774290976768
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from ยูลลล

ก็ถ้าเพื่อนที่คุณบอกว่าปิดงบปีนี้กำไรทั้งนั้น+กับสังคมที่คุณอยู่คือ กลุ่มธุรกิจใหญ่ มันก็ไม่แปลกมั้ยที่พูดน่ะ แต่ต้องหยุดเอากลุ่มตัวเองมาเปรียบกับชนชั้นกลางค่อนล่างนะ เพราะมึงคือพรีวิลเลจ และเงินที่มึงบอกรันธุรกิจ ก็มาจากเงินพ่อแม่คุณมึงจ่ะ ถลุงไป6หลัก แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ปากที่พูดเก่งอย่างเดียว 🙃
37 views · Dec 24th, 2020

More from ยูลลล

ก็ถ้าเพื่อนที่คุณบอกว่าปิดงบปีนี้กำไรทั้งนั้น+กับสังคมที่คุณอยู่คือ กลุ่มธุรกิจใหญ่ มันก็ไม่แปลกมั้ยที่พูดน่ะ แต่ต้องหยุดเอากลุ่มตัวเองมาเปรียบกับชนชั้นกลางค่อนล่างนะ เพราะมึงคือพรีวิลเลจ และเงินที่มึงบอกรันธุรกิจ ก็มาจากเงินพ่อแม่คุณมึงจ่ะ ถลุงไป6หลัก แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ปากที่พูดเก่งอย่างเดียว 🙃
37 views · Dec 24th, 2020