คนประเภทที่ว่าไม่นึกถึงใคร ไม่ใส่ใจคนรอบข้าง แต่เพื่อนเยอะชิปหาย งงมาก
thumb_up5thumb_downchat_bubble