gcam + photoshop รูปดูดีกว่านี้อยู่ใน ig

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from 6e 6f 20 75

อยากมีบ้านลอยฟ้าครับ พูดถึงไปซื้อลูกโป่งแปป
ตอนนี้"ฝันไว้ว่า"อยากมีบ้านที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง อยากมีมุมที่นั่งวาดรูป/ เรียนแล้วไม่เบื่อ ไม่เกร็ง ชิว ๆ ได้ ครับ กลับไปอ่านที่ "_" นะครับ
22 views · Dec 24th, 2020

More from 6e 6f 20 75

อยากมีบ้านลอยฟ้าครับ พูดถึงไปซื้อลูกโป่งแปป
ตอนนี้"ฝันไว้ว่า"อยากมีบ้านที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง อยากมีมุมที่นั่งวาดรูป/ เรียนแล้วไม่เบื่อ ไม่เกร็ง ชิว ๆ ได้ ครับ กลับไปอ่านที่ "_" นะครับ
22 views · Dec 24th, 2020