ถ้าคุณทำงานกับคนเก่งคุณจะพัฒนา ถ้าคุณทำงานกันคนที่คิดว่าตัวเองเก่ง คุณจะตะโกนก้องในใจว่าเหี้ยไรนักวะ
thumb_up12thumb_downchat_bubble1

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️