เดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้ว.. เฮ้อ..
thumb_up9thumb_downchat_bubble1

More from Moredrama

ไม่ขออะไรมากเลยครับ ขอเผารวมทีเดียวพอ

74 views · Dec 24th, 2020
นี่เป็นเพลงคริสมาสที่ดังมากเมื่อ 50-60 ปีก่อน แม่หนูน้อยไม่อยากได้ของขวัญอะไร นอกจากฮิปโป จระเข้ แรดก็ไม่เอา หนูจะเอาแต่ฮิปโป #MerryXmas https://www.youtube.com/watch?v=vsvOrtcrA5c
23 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

ไม่ขออะไรมากเลยครับ ขอเผารวมทีเดียวพอ

74 views · Dec 24th, 2020
นี่เป็นเพลงคริสมาสที่ดังมากเมื่อ 50-60 ปีก่อน แม่หนูน้อยไม่อยากได้ของขวัญอะไร นอกจากฮิปโป จระเข้ แรดก็ไม่เอา หนูจะเอาแต่ฮิปโป #MerryXmas https://www.youtube.com/watch?v=vsvOrtcrA5c
23 views · Dec 24th, 2020