ไม่ขออะไรมากเลยครับ ขอเผารวมทีเดียวพอ

thumb_up5thumb_downchat_bubble