ตอนนี้"ฝันไว้ว่า"อยากมีบ้านที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง อยากมีมุมที่นั่งวาดรูป/ เรียนแล้วไม่เบื่อ ไม่เกร็ง ชิว ๆ ได้ ครับ กลับไปอ่านที่ "_" นะครับ
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ไทยนี้รักสงบ ตบสักทีมั้ยสัส

กิจกรรมแจก Token กติกา 1. Remind และ Vote โพสต์นี้ 2.คอมเมนต์ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวที่คิดว่านำโชค โดย ‘ไม่ซ้ำกัน’ ตัวอย่างคำตอบเช่น A B C D E F 3. หมดเขตการทายผลเวลา 22.30 น. ของวันที่ 26/12/63 การแจกรางวัล ทำการสุ่มตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมสุ่ม โดยสุ่มชุดตัวอักษรรางวัลจำนวน 5 ตัว แล้วสุ่มตัวอักษรโบนัสอีก 2 ตัว สุดท้ายสุ่มอักษรรางวัลพิเศษ 3 ตัว ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 5 ตัว รับ 8.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 4 ตัว รับ 2.80 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 3 ตัว รับ 1.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 2 ตัว รับ 0.35 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 1 ตัว รับ 0.12 Token ทายตัวอักษรโบนัสถูก 1 ตัว รับรางวัล 1.5 เท่า ทายตัวอักษรโบนัสถูก 2 ตัว รับรางวัล 4 เท่า รางวัลพิเศษ หากตัวอักษรที่ทายตรงกับตัวอักษรที่สุ่ม และอยู่ติดกันตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป รับรางวัลเพิ่มตัวละ 0.10 Token โดยคิดเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มของใครใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามรับรางวัลตัวละ 0.20 Token แทน **รางวัลพิเศษนี้คิดแยกจากรางวัลปกตินะฮะ** หากทายตัวอักษรไม่ตรงกับชุดตัวอักษรรางวัลหรืออักษรพิเศษแม้แต่ตัวเดียว รับรางวัลปลอบใจ 0.05 Token #Tokengiveaway #MindsTH
194 views · Dec 24th, 2020
กิจกรรมแจก Token กติกา 1. Remind และ Vote โพสต์นี้ 2.คอมเมนต์ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวที่คิดว่านำโชค โดย ‘ไม่ซ้ำกัน’ ตัวอย่างคำตอบเช่น A B C D E F 3. หมดเขตการทายผลเวลา 22.30 น. ของวันที่ 26/12/63 การแจกรางวัล ทำการสุ่มตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมสุ่ม โดยสุ่มชุดตัวอักษรรางวัลจำนวน 5 ตัว แล้วสุ่มตัวอักษรโบนัสอีก 2 ตัว สุดท้ายสุ่มอักษรรางวัลพิเศษ 3 ตัว ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 5 ตัว รับ 8.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 4 ตัว รับ 2.80 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 3 ตัว รับ 1.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 2 ตัว รับ 0.35 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 1 ตัว รับ 0.12 Token ทายตัวอักษรโบนัสถูก 1 ตัว รับรางวัล 1.5 เท่า ทายตัวอักษรโบนัสถูก 2 ตัว รับรางวัล 4 เท่า รางวัลพิเศษ หากตัวอักษรที่ทายตรงกับตัวอักษรที่สุ่ม และอยู่ติดกันตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป รับรางวัลเพิ่มตัวละ 0.10 Token โดยคิดเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มของใครใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามรับรางวัลตัวละ 0.20 Token แทน **รางวัลพิเศษนี้คิดแยกจากรางวัลปกตินะฮะ** หากทายตัวอักษรไม่ตรงกับชุดตัวอักษรรางวัลหรืออักษรพิเศษแม้แต่ตัวเดียว รับรางวัลปลอบใจ 0.05 Token #Tokengiveaway #MindsTH
194 views · Dec 24th, 2020

More from ไทยนี้รักสงบ ตบสักทีมั้ยสัส

กิจกรรมแจก Token กติกา 1. Remind และ Vote โพสต์นี้ 2.คอมเมนต์ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวที่คิดว่านำโชค โดย ‘ไม่ซ้ำกัน’ ตัวอย่างคำตอบเช่น A B C D E F 3. หมดเขตการทายผลเวลา 22.30 น. ของวันที่ 26/12/63 การแจกรางวัล ทำการสุ่มตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมสุ่ม โดยสุ่มชุดตัวอักษรรางวัลจำนวน 5 ตัว แล้วสุ่มตัวอักษรโบนัสอีก 2 ตัว สุดท้ายสุ่มอักษรรางวัลพิเศษ 3 ตัว ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 5 ตัว รับ 8.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 4 ตัว รับ 2.80 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 3 ตัว รับ 1.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 2 ตัว รับ 0.35 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 1 ตัว รับ 0.12 Token ทายตัวอักษรโบนัสถูก 1 ตัว รับรางวัล 1.5 เท่า ทายตัวอักษรโบนัสถูก 2 ตัว รับรางวัล 4 เท่า รางวัลพิเศษ หากตัวอักษรที่ทายตรงกับตัวอักษรที่สุ่ม และอยู่ติดกันตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป รับรางวัลเพิ่มตัวละ 0.10 Token โดยคิดเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มของใครใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามรับรางวัลตัวละ 0.20 Token แทน **รางวัลพิเศษนี้คิดแยกจากรางวัลปกตินะฮะ** หากทายตัวอักษรไม่ตรงกับชุดตัวอักษรรางวัลหรืออักษรพิเศษแม้แต่ตัวเดียว รับรางวัลปลอบใจ 0.05 Token #Tokengiveaway #MindsTH
194 views · Dec 24th, 2020
กิจกรรมแจก Token กติกา 1. Remind และ Vote โพสต์นี้ 2.คอมเมนต์ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวที่คิดว่านำโชค โดย ‘ไม่ซ้ำกัน’ ตัวอย่างคำตอบเช่น A B C D E F 3. หมดเขตการทายผลเวลา 22.30 น. ของวันที่ 26/12/63 การแจกรางวัล ทำการสุ่มตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมสุ่ม โดยสุ่มชุดตัวอักษรรางวัลจำนวน 5 ตัว แล้วสุ่มตัวอักษรโบนัสอีก 2 ตัว สุดท้ายสุ่มอักษรรางวัลพิเศษ 3 ตัว ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 5 ตัว รับ 8.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 4 ตัว รับ 2.80 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 3 ตัว รับ 1.00 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 2 ตัว รับ 0.35 Token ทายตัวอักษรตรงกับชุดตัวอักษรรางวัล 1 ตัว รับ 0.12 Token ทายตัวอักษรโบนัสถูก 1 ตัว รับรางวัล 1.5 เท่า ทายตัวอักษรโบนัสถูก 2 ตัว รับรางวัล 4 เท่า รางวัลพิเศษ หากตัวอักษรที่ทายตรงกับตัวอักษรที่สุ่ม และอยู่ติดกันตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป รับรางวัลเพิ่มตัวละ 0.10 Token โดยคิดเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มของใครใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามรับรางวัลตัวละ 0.20 Token แทน **รางวัลพิเศษนี้คิดแยกจากรางวัลปกตินะฮะ** หากทายตัวอักษรไม่ตรงกับชุดตัวอักษรรางวัลหรืออักษรพิเศษแม้แต่ตัวเดียว รับรางวัลปลอบใจ 0.05 Token #Tokengiveaway #MindsTH
194 views · Dec 24th, 2020