หลายคนไม่เคยทานข้าวซอย เป็นอาหารเหนือที่ผมชอบมาก เคยลองชิมครั้งแรกสมัยเรียนราม ที่นั่นมีโรงอาหารย่อยๆ มีอาหารครบทุกภาค เพราะนักศึกษามาจากทุกภาค เชื่อว่าคนภาคใต้ ภาคกลางหลายคนไม่เคยลองชิม คุณพลาดของอร่อยนะครับ https://youtu.be/0ClEKAwd7RY
thumb_up5thumb_downchat_bubble4

More from Moredrama

วันนี้อ่านข่าวร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ไม่ขายของไม่ขายอาหารให้คนพม่าแล้วใจมันเจ็บจริงๆนะ คนกลุ่มนี้ปกติเค้าก็อยู่อย่างพลเมืองชั้นสองใช้ชีวิตลำบากกันอยู่แล้ว สถานการณ์มันก็แย่พอแล้ว อย่าใจดำกันนักเลยคนเรา 😔
64 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

วันนี้อ่านข่าวร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ไม่ขายของไม่ขายอาหารให้คนพม่าแล้วใจมันเจ็บจริงๆนะ คนกลุ่มนี้ปกติเค้าก็อยู่อย่างพลเมืองชั้นสองใช้ชีวิตลำบากกันอยู่แล้ว สถานการณ์มันก็แย่พอแล้ว อย่าใจดำกันนักเลยคนเรา 😔
64 views · Dec 24th, 2020