ระเบิดยักษ์ลูกต่อไปเกียมยิงแล้ว มีรอให้ระเบิดอีกเยอะ ลำนี้ Serial No9 สร้างไว้รอระเบิดถึง Serial No17 + 2 (Lunar Starship, BN1) แล้ว

thumb_up4thumb_downchat_bubble2

More from XAiA:

สุดจัดอ่ะ ภาพจาก https://twitter.com/I27ss

56 views · Dec 24th, 2020
ต้องตามไปส่องซะหน่อยน่ะ
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
30 views · Dec 24th, 2020
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
59 views · Dec 24th, 2020

More from XAiA:

สุดจัดอ่ะ ภาพจาก https://twitter.com/I27ss

56 views · Dec 24th, 2020
ต้องตามไปส่องซะหน่อยน่ะ
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
30 views · Dec 24th, 2020
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
59 views · Dec 24th, 2020