มีใครในใจที่อยากให้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งปะ Me: noooooooo
thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!