สุดจัดอ่ะ ภาพจาก https://twitter.com/I27ss

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

ต้องตามไปส่องซะหน่อยน่ะ
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
30 views · Dec 24th, 2020
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
59 views · Dec 24th, 2020
repeat
54 views

เพจคุณภาพแห่งปี 2020

54 views · Dec 24th, 2020

More from XAiA:

ต้องตามไปส่องซะหน่อยน่ะ
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
30 views · Dec 24th, 2020
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
59 views · Dec 24th, 2020
repeat
54 views

เพจคุณภาพแห่งปี 2020

54 views · Dec 24th, 2020