ต่างชาติที่ทำ reaction อย่านะคะ จริงจังกับคำว่า อีดอกทอง กันมากเลยนะ 555
thumb_up5thumb_downchat_bubble1

More from Moredrama

repeat
35 views
ชอบคุณวิโรจน์มากกกกกกก เหมือนเครื่องด่าอีตู่ แต่ด่าแบบมีหลักการ 55555556
35 views · Dec 24th, 2020
repeat
85 views
หมดโควิดเดี๋ยวลาออก = อยู่จนเกษียณ
85 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

repeat
35 views
ชอบคุณวิโรจน์มากกกกกกก เหมือนเครื่องด่าอีตู่ แต่ด่าแบบมีหลักการ 55555556
35 views · Dec 24th, 2020
repeat
85 views
หมดโควิดเดี๋ยวลาออก = อยู่จนเกษียณ
85 views · Dec 24th, 2020