นั่นแหละฮะสิ่งที่นักข่าวเจอมา 6 ปี//มองแถ ลง นายก ก่อนจะออกมาเป็นตัวหนังสือต้องขยี้หัวกี่ครั้ง 😅
thumb_up6thumb_downchat_bubble