รอรถหายติด.. ค่อยกลับบ้าน.. ชีวิตผ่านไป 1 วัน รายรับ 0 รายจ่าย.. เบื่อจะนับ... เฮ้อ
thumb_up9thumb_downchat_bubble