พี่จอนแม่งด่าแถ ลง นายกรายประโยค 55555
thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from หน่อง🕳🍃🦋

เช๊ดดดดด
ถูกแล้ว แม้เลข 1 จะมาก่อนเลข 2 แต่เลข 2 มีค่ามากกว่าเลข 1 นะ #หลบตีนแป๊บ #โทษๆแมวพิมพ์ https://www.minds.com/newsfeed/1188718460033261568
14 views · Dec 24th, 2020

More from หน่อง🕳🍃🦋

เช๊ดดดดด
ถูกแล้ว แม้เลข 1 จะมาก่อนเลข 2 แต่เลข 2 มีค่ามากกว่าเลข 1 นะ #หลบตีนแป๊บ #โทษๆแมวพิมพ์ https://www.minds.com/newsfeed/1188718460033261568
14 views · Dec 24th, 2020