More from Moredrama

แอบคิดว่าพ้นปีใหม่ไปน่าจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น ช่วงนี้เริ่มวางระเบียบให้ตัวเองขึ้นมาหน่อยแล้ว คิดว่า(ย้ำ คิดว่า)ผ่านปีนี้ไปชีวิตน่าจะมีระเบียบขึ้น ไม่นับเรื่องดวงที่ยังไงความชิบหายก็วิ่งเข้าใส่ (ที่หายไปคือไปรบมา5555)
17 views · Dec 24th, 2020
กทม.ติดเพิ่มอีก10+ แต่ไม่มีแจ้งทามไลน์เลย ให้กูมโนเอาหรอ คือชีวิตไม่ต้องไปไหนละอะ นอนแห้งตายในห้อง
53 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

แอบคิดว่าพ้นปีใหม่ไปน่าจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น ช่วงนี้เริ่มวางระเบียบให้ตัวเองขึ้นมาหน่อยแล้ว คิดว่า(ย้ำ คิดว่า)ผ่านปีนี้ไปชีวิตน่าจะมีระเบียบขึ้น ไม่นับเรื่องดวงที่ยังไงความชิบหายก็วิ่งเข้าใส่ (ที่หายไปคือไปรบมา5555)
17 views · Dec 24th, 2020
กทม.ติดเพิ่มอีก10+ แต่ไม่มีแจ้งทามไลน์เลย ให้กูมโนเอาหรอ คือชีวิตไม่ต้องไปไหนละอะ นอนแห้งตายในห้อง
53 views · Dec 24th, 2020