วันไหนหยุด กะจะเล่น minds ให้สะใจซะหน่อย สัณญานเนทมีอันเป็นไปทุกที #True
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Dek3Eyes

ถ้าคุณครูถาม คงเอาไปตอบคุณครูแบบนี้ไม่ได้ 55555
หลานของผมอยู่ ป.5 วัยกำลังโต ในโรงเรียนคาทอลิกเหมือนผมนี่แหละครับ และก็ถึงวันที่มันถามผมในคำถามเดียวกับที่ผมถามพี่สาว (เเม่ของมัน) ในตอนประถมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หลาน: “น้าเดียว พระแม่มารีย์ปฏิสนธินิรมล คืออะไรครับ” ผมยิ้มมุมปากแล้วแตะบ่ามองลึกเข้าไปในดวงตา “ปฏิสนธินิรมลก็คือ ท้องไม่มีพ่ออย่างไรล่ะ” ไอ้หลานเหวอ แล้วก็ตบบ่าอีกครั้ง “โตขึ้นอย่าหาทำใครเขาล่ะ” จบ. #คำสอนวันคริสต์มาสของต้าวเดียวคลบาป
14 views · Dec 24th, 2020
พึ่งเคยได้ยิน
อรหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญหนักหนา สันตมารีอามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป พุทธังภควันตัง อภิวาเทมิ ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้เะเมื่อจะตาย เอเมน บทสวดสำหรับพวก secularism
7 views · Dec 24th, 2020

More from Dek3Eyes

ถ้าคุณครูถาม คงเอาไปตอบคุณครูแบบนี้ไม่ได้ 55555
หลานของผมอยู่ ป.5 วัยกำลังโต ในโรงเรียนคาทอลิกเหมือนผมนี่แหละครับ และก็ถึงวันที่มันถามผมในคำถามเดียวกับที่ผมถามพี่สาว (เเม่ของมัน) ในตอนประถมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หลาน: “น้าเดียว พระแม่มารีย์ปฏิสนธินิรมล คืออะไรครับ” ผมยิ้มมุมปากแล้วแตะบ่ามองลึกเข้าไปในดวงตา “ปฏิสนธินิรมลก็คือ ท้องไม่มีพ่ออย่างไรล่ะ” ไอ้หลานเหวอ แล้วก็ตบบ่าอีกครั้ง “โตขึ้นอย่าหาทำใครเขาล่ะ” จบ. #คำสอนวันคริสต์มาสของต้าวเดียวคลบาป
14 views · Dec 24th, 2020
พึ่งเคยได้ยิน
อรหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญหนักหนา สันตมารีอามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป พุทธังภควันตัง อภิวาเทมิ ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้เะเมื่อจะตาย เอเมน บทสวดสำหรับพวก secularism
7 views · Dec 24th, 2020