เหตุผลที่ไม่อยากวีดีโอคอลตลอดเวลาที่คุยกันเพราะมันจะคิดถึงมากกว่าตอนคอลคุย ยิ่งไกลกันแบบนี้มันยิ่งคิดถึงมาก อย่างวันนี้วีดีโอคอลครั้งแรกแล้วรู้สึกดีมากเลย พอสลับกลับไปคุยคอลแบบเดิม ผมนี่เหม่อเลย ......😶

thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

วีดีโอคอลเดทครั้งแรกแบบข้ามประเทศ 🥺🦋🍁🎄

52 views · Dec 24th, 2020

โควทคำพูดของ Josh Hawley ส.ว. พรรคริพับลิกัน ที่อภิปรายในสภาเมื่อวันก่อน "The working people don't want pity. They want help - to get back on their feet and provide for their families." (ชนชั้นแรงงานไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขากลับมายืนได้ด้วยตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้)

148 views · Dec 24th, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

วีดีโอคอลเดทครั้งแรกแบบข้ามประเทศ 🥺🦋🍁🎄

52 views · Dec 24th, 2020

โควทคำพูดของ Josh Hawley ส.ว. พรรคริพับลิกัน ที่อภิปรายในสภาเมื่อวันก่อน "The working people don't want pity. They want help - to get back on their feet and provide for their families." (ชนชั้นแรงงานไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขากลับมายืนได้ด้วยตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้)

148 views · Dec 24th, 2020