อีม่อนดุจังค้าบบว

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มิสซาที่โบสถ์อัสสัมชัญปีที่แล้วใปมันใหญ่เกิ้น

101 views · Dec 24th, 2020
repeat
45 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ยอดเขาไร้ชื่อแห่งหนึ่ง

45 views · Dec 24th, 2020

คลบาปที่รักเธอ

40 views · Dec 24th, 2020

More from Idealist "ThePro."

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มิสซาที่โบสถ์อัสสัมชัญปีที่แล้วใปมันใหญ่เกิ้น

101 views · Dec 24th, 2020
repeat
45 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ยอดเขาไร้ชื่อแห่งหนึ่ง

45 views · Dec 24th, 2020

คลบาปที่รักเธอ

40 views · Dec 24th, 2020