ไทม์ไลน์เคสแรก ที่ #อ่างทอง เป็นผู้หญิงวัย 44 ปี อาชีพขายอาหารทะเล #โควิด19

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.06 ล้านล้านบาท

52 views · Dec 24th, 2020
อัปเดต โควิด19 24 ธ.ค. #นครปฐม พบผู้ป่วย #โควิด19 เพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่ "กำแพงแสน" ยอดรวมสะสม 12 ราย
57 views · Dec 24th, 2020

อ่างแตก!! ล่าสุด #อ่างทอง ไม่ตกเทรนด์ พบผู้ติดเชื้อแล้ว ผู้ว่ายืนยันเองเลยค่ะ #โควิด19

46 views · Dec 23rd, 2020

More from SaraUpdate

ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.06 ล้านล้านบาท

52 views · Dec 24th, 2020
อัปเดต โควิด19 24 ธ.ค. #นครปฐม พบผู้ป่วย #โควิด19 เพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่ "กำแพงแสน" ยอดรวมสะสม 12 ราย
57 views · Dec 24th, 2020

อ่างแตก!! ล่าสุด #อ่างทอง ไม่ตกเทรนด์ พบผู้ติดเชื้อแล้ว ผู้ว่ายืนยันเองเลยค่ะ #โควิด19

46 views · Dec 23rd, 2020