วีดีโอคอลเดทครั้งแรกแบบข้ามประเทศ 🥺🦋🍁🎄

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

โควทคำพูดของ Josh Hawley ส.ว. พรรคริพับลิกัน ที่อภิปรายในสภาเมื่อวันก่อน "The working people don't want pity. They want help - to get back on their feet and provide for their families." (ชนชั้นแรงงานไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขากลับมายืนได้ด้วยตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้)

148 views · Dec 24th, 2020

Find me under the Mistletoe nakub😘🦋🍁

22 views · Dec 24th, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

โควทคำพูดของ Josh Hawley ส.ว. พรรคริพับลิกัน ที่อภิปรายในสภาเมื่อวันก่อน "The working people don't want pity. They want help - to get back on their feet and provide for their families." (ชนชั้นแรงงานไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขากลับมายืนได้ด้วยตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้)

148 views · Dec 24th, 2020

Find me under the Mistletoe nakub😘🦋🍁

22 views · Dec 24th, 2020