จะนานแค่ใหนซักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์จะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่การกระทำ #ปฎิรูปสถาบัน
thumb_up6thumb_downchat_bubble