เหนื่อยกับนายกประเทศนี้มาก ท้อแท้เหลือเกิน
thumb_up4thumb_downchat_bubble

More from น้อนเซฮุน2ขวบ7เดือน 🐥

ถ้าการเมืองดีคนไทยจะไม่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สงสารคนไทย ต้องฝ่าโควิดและฝุ่น pm 2.5 ออกไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ให้ประทานทางออกแก่ชีวิต #คนไทย #covid19#PM25

6 views · Dec 24th, 2020

สงสารคนไทย ต้องฝ่าโควิดและฝุ่น pm 2.5 ออกไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ให้ประทานทางออกแก่ชีวิต #คนไทย #covid19#PM25

30 views · Dec 24th, 2020

คนตายไม่ไปวัดหรอคะ

9 views · Dec 24th, 2020

More from น้อนเซฮุน2ขวบ7เดือน 🐥

ถ้าการเมืองดีคนไทยจะไม่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สงสารคนไทย ต้องฝ่าโควิดและฝุ่น pm 2.5 ออกไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ให้ประทานทางออกแก่ชีวิต #คนไทย #covid19#PM25

6 views · Dec 24th, 2020

สงสารคนไทย ต้องฝ่าโควิดและฝุ่น pm 2.5 ออกไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ให้ประทานทางออกแก่ชีวิต #คนไทย #covid19#PM25

30 views · Dec 24th, 2020

คนตายไม่ไปวัดหรอคะ

9 views · Dec 24th, 2020