พี่แน๊ป : เชี่ย ไม่โกงโน๊ตสักตัว จีเนียส พี่ปู : กูมีฮุกใหม่แล้ว 🤣🤣🤣🤣 https://www.facebook.com/104295678014939/posts/196170332160806/

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from หน่อง🕳🍃🦋

my mood

23 views · Dec 24th, 2020

วงสามัญชนมี joox กับ spotify แย้ว

12 views · Dec 24th, 2020
โดยเนื้อนาอันแท้จริงขอการกล่าวโทษแรงงานต่างชาติ ไม่ใช่เพราะการหวาดกลัวโควิด แต่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ รัฐบาลฟาสซิสต์ อันเป็นที่รักยิ่งของคุณก็ตอบสนองทันที เช่นการรายงานข่าวว่า “ผู้ติดเชื้อ “ส่วนใหญ่” เป็นแรงงานนต่างด้าว” คนจะได้ไม่ต้องโทษกู โทษพวกต่างด้าวโน่น
92 views · Dec 24th, 2020

More from หน่อง🕳🍃🦋

my mood

23 views · Dec 24th, 2020

วงสามัญชนมี joox กับ spotify แย้ว

12 views · Dec 24th, 2020
โดยเนื้อนาอันแท้จริงขอการกล่าวโทษแรงงานต่างชาติ ไม่ใช่เพราะการหวาดกลัวโควิด แต่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ รัฐบาลฟาสซิสต์ อันเป็นที่รักยิ่งของคุณก็ตอบสนองทันที เช่นการรายงานข่าวว่า “ผู้ติดเชื้อ “ส่วนใหญ่” เป็นแรงงานนต่างด้าว” คนจะได้ไม่ต้องโทษกู โทษพวกต่างด้าวโน่น
92 views · Dec 24th, 2020