More from Moredrama

repeat
192 views

ตอนนี้ที่ไทยก็ล่าแม่มดด้วยการหว่านกฎหมายใส่ประชาชนรัวๆๆ

192 views · Dec 24th, 2020
คือแพลนนะว่าพรุ่งนี้จะไปเปิดร้าน ละดูความปังของผู้นำประเทศนี้ พูดไม่รู้เรื่อง พูดอะไรก็ไม่รู้ แก้ไขอะไรก็ไม่รู้ จับใจความได้แค่แบ่งโซน ละไงต่อ ทำไงต่อ ไหน Solution วะ? Problem สะสมเป็นล้านสิ่งละ
39 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

repeat
192 views

ตอนนี้ที่ไทยก็ล่าแม่มดด้วยการหว่านกฎหมายใส่ประชาชนรัวๆๆ

192 views · Dec 24th, 2020
คือแพลนนะว่าพรุ่งนี้จะไปเปิดร้าน ละดูความปังของผู้นำประเทศนี้ พูดไม่รู้เรื่อง พูดอะไรก็ไม่รู้ แก้ไขอะไรก็ไม่รู้ จับใจความได้แค่แบ่งโซน ละไงต่อ ทำไงต่อ ไหน Solution วะ? Problem สะสมเป็นล้านสิ่งละ
39 views · Dec 24th, 2020