อยากตาย
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from ลัทธิหมี

กระสุนยางมาแล้ว แค่นี้ก็เหื้ยพอแล้วนะ อย่าให้ถึงขั้นกระสุนจริง พวกเหื้ยนี่ ถ้าฝั่งเราชนะเมื่อไหร่ได้โดนเช็คบิลย้อนหลังแน่ๆ
18 views · Oct 16th, 2020

More from ลัทธิหมี

กระสุนยางมาแล้ว แค่นี้ก็เหื้ยพอแล้วนะ อย่าให้ถึงขั้นกระสุนจริง พวกเหื้ยนี่ ถ้าฝั่งเราชนะเมื่อไหร่ได้โดนเช็คบิลย้อนหลังแน่ๆ
18 views · Oct 16th, 2020