More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

แต่มึงจะมาเป็นนายกไม่ได้

ทำหน้าที่ทหารของตัวเองให้ดีก่อนเถอะ พูดเหมือนหมาจนตรอกไม่เหลือคุณภาพอะไรให้เคลมแล้ว ต้องเที่ยวป่าวประกาศไปทั่วว่าตัวเองเป็นได้หลายอย่างนะ แต่ไม่มีประสิทธิภาพซักอย่าง

12 views · Dec 24th, 2020

ร้องแล้ว จะร้องแล้ว น้องทำกับข้าวอร่อยเกินไป

13 views · Dec 24th, 2020

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

แต่มึงจะมาเป็นนายกไม่ได้

ทำหน้าที่ทหารของตัวเองให้ดีก่อนเถอะ พูดเหมือนหมาจนตรอกไม่เหลือคุณภาพอะไรให้เคลมแล้ว ต้องเที่ยวป่าวประกาศไปทั่วว่าตัวเองเป็นได้หลายอย่างนะ แต่ไม่มีประสิทธิภาพซักอย่าง

12 views · Dec 24th, 2020

ร้องแล้ว จะร้องแล้ว น้องทำกับข้าวอร่อยเกินไป

13 views · Dec 24th, 2020