641. ไปเจอในทวิตเตอร์ ชอบมาก I was born in the reign of King Rama 9. And I will die in the reign of Covid-19.
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙

เอาแค่ผลทางจิตวิทยาก็ยังดี ผมขอเสนอไอเดียว่า ภาคประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ควรจะออกมาเป็นแถลงการณ์ และออกมาเป็นคำประกาศ ว่ารัฐบาลไทยที่เป็นรัฐประชาธิปไตย จะไม่ยอมรับหนี้สิน, ข้อสัญญา, ข้อผูกพันผูกมัดใดๆ ที่ก่อขึ้นโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ทุกอย่างจะเป็นโมฆะหมด เพราะถือว่ารัฐบาลประยุทธ์ และ คสช. เป็นรัฐบาลเถื่อนที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ 22 พค. 57 จะทำได้หรือไม่ได้ ก็เป็นอีกเรื่องนึง แต่ไอ้นายทุนที่ปล่อยเงินให้ไอ้รัฐบาลเหี้ยนี่กู้เงิน ต้องมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างแหละ เพราะกลัวหนี้สูญ ถ้าคุณยอมปล่อยให้มันกู้เงินไปเรื่อยๆ รัฐอัปรีย์นี่ก็ต่อลมหายใจออกไปได้เรื่อยๆ คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเจ๊ง ไม่มีเงินที่จะมาขับเคลื่อนองคาพยพของมันต่อ ในฐานะประชาชน, คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับหนี้สินที่รัฐเผด็จการทหารก่อขึ้นโดยที่คุณไม่ยินยอมได้ ไม่ผิด. #MindsTH #Thailand

96 views · Dec 23rd, 2020

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙

เอาแค่ผลทางจิตวิทยาก็ยังดี ผมขอเสนอไอเดียว่า ภาคประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ควรจะออกมาเป็นแถลงการณ์ และออกมาเป็นคำประกาศ ว่ารัฐบาลไทยที่เป็นรัฐประชาธิปไตย จะไม่ยอมรับหนี้สิน, ข้อสัญญา, ข้อผูกพันผูกมัดใดๆ ที่ก่อขึ้นโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ทุกอย่างจะเป็นโมฆะหมด เพราะถือว่ารัฐบาลประยุทธ์ และ คสช. เป็นรัฐบาลเถื่อนที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ 22 พค. 57 จะทำได้หรือไม่ได้ ก็เป็นอีกเรื่องนึง แต่ไอ้นายทุนที่ปล่อยเงินให้ไอ้รัฐบาลเหี้ยนี่กู้เงิน ต้องมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างแหละ เพราะกลัวหนี้สูญ ถ้าคุณยอมปล่อยให้มันกู้เงินไปเรื่อยๆ รัฐอัปรีย์นี่ก็ต่อลมหายใจออกไปได้เรื่อยๆ คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเจ๊ง ไม่มีเงินที่จะมาขับเคลื่อนองคาพยพของมันต่อ ในฐานะประชาชน, คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับหนี้สินที่รัฐเผด็จการทหารก่อขึ้นโดยที่คุณไม่ยินยอมได้ ไม่ผิด. #MindsTH #Thailand

96 views · Dec 23rd, 2020