หนังสือที่เกี่ยวกับสฤษดิ์ ส่วนตัวชอบเล่ม "จอมพลของคุณหนูๆ" ที่สุด เพราะเป็นเล่มที่กล่าวถึงความเหลวแหลกของสฤษดิ์ได้เป็นอย่างดี // มีเมีย(ที่ทราบชื่อ) ๘๑ ทุกคนมีเงิน มีบ้านให้อยู่ มีอาหารการกิน มีคนรับใช้คอยดูแล เมื่อสฤษดิ์ว่างจากการทำงาน ก็จะมาพักผ่อนกับบรรดาคุณหนูๆเหล่านี้//คุ้นๆ https://twitter.com/somsakjeam112/status/1341738666255912961?s=19

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

พอตระหนักได้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ใช่เอเทียส แต่เป็นพวก “ฆราวาสนิยม” แล้วเราก็ยังชื่นชอบความรุ่มรวยและลุ่มลึกของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่มันสัมพัทธ์กับชีวิตผู้คนอย่างมาก เราตัดสินใจทุ่มเทผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (IS แต่ที่คณะผมเขาใช้มาตรฐานและระเบียบวิธีแบบ Thesis ป.โทนะครับ โหดมาก) ไปที่การมองหาความสัมพันธ์ของความเชื่อดั่งเดิม คือ “ขวัญ” “ผี” (Animism)ในบ้านเรา ที่มันล้ออย่างดีกับความเป็นพราหมณ์และพุทธจากอินเดีย ทั้งหมดนี้สัมพันธ์โดยตรงกับโลกยุคใหม่ของเราคือ อุดมการณ์ตะวันตกที่เข้ามาปะทะผีตะวันออก คือ อุดมการณ์รัฐชาติ และ ความเชื่อแบบคริสต์ศาสนา สองอย่างหลังนี้มันเอาแบบแผนศีลธรรมแบบวิกตอเรียนมาครอบงำเราถึงปัจจุบัน เราจึงกลับบ้านไปชุมชนคาทอลิกที่เราเคยเรียนตอนประถม ชุมชนคาทอลิกจ๋า ที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านพุทธและผีที่เข้มแข็งมากในอีสาน และยังเป็นพื้นที่สีแดงในยุคสงครามเย็นที่อุดมการณ์ชาติมันถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในอีสาน มันบอกผ่านประเพณีพิธีกรรมอย่างงาน “บุญบ้าน” และวัน “คริสต์มาส” นี้อย่างไรล่ะ
71 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

พอตระหนักได้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ใช่เอเทียส แต่เป็นพวก “ฆราวาสนิยม” แล้วเราก็ยังชื่นชอบความรุ่มรวยและลุ่มลึกของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่มันสัมพัทธ์กับชีวิตผู้คนอย่างมาก เราตัดสินใจทุ่มเทผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (IS แต่ที่คณะผมเขาใช้มาตรฐานและระเบียบวิธีแบบ Thesis ป.โทนะครับ โหดมาก) ไปที่การมองหาความสัมพันธ์ของความเชื่อดั่งเดิม คือ “ขวัญ” “ผี” (Animism)ในบ้านเรา ที่มันล้ออย่างดีกับความเป็นพราหมณ์และพุทธจากอินเดีย ทั้งหมดนี้สัมพันธ์โดยตรงกับโลกยุคใหม่ของเราคือ อุดมการณ์ตะวันตกที่เข้ามาปะทะผีตะวันออก คือ อุดมการณ์รัฐชาติ และ ความเชื่อแบบคริสต์ศาสนา สองอย่างหลังนี้มันเอาแบบแผนศีลธรรมแบบวิกตอเรียนมาครอบงำเราถึงปัจจุบัน เราจึงกลับบ้านไปชุมชนคาทอลิกที่เราเคยเรียนตอนประถม ชุมชนคาทอลิกจ๋า ที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านพุทธและผีที่เข้มแข็งมากในอีสาน และยังเป็นพื้นที่สีแดงในยุคสงครามเย็นที่อุดมการณ์ชาติมันถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในอีสาน มันบอกผ่านประเพณีพิธีกรรมอย่างงาน “บุญบ้าน” และวัน “คริสต์มาส” นี้อย่างไรล่ะ
71 views · Dec 24th, 2020