แบ่งโซนให้แล้ว จะทำยังไงต่อก็คิดกันเองละกัน จบ ควยย
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

เจ็บมั้ย
ใส่ชุดคู่ สีหน้าเบิกบานระหว่างอยู่กับนัมเบอร์ทู ปล่อยให้นัมเบอร์วันไปงานศพอย่างคนเหงาๆ....
15 views · Dec 24th, 2020

More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

เจ็บมั้ย
ใส่ชุดคู่ สีหน้าเบิกบานระหว่างอยู่กับนัมเบอร์ทู ปล่อยให้นัมเบอร์วันไปงานศพอย่างคนเหงาๆ....
15 views · Dec 24th, 2020