ผมไม่ใช่คนไม่มีศาสนาประเภทเอเทียสอะไรทำนองนั้นหรอกครับ จำได้ว่าเคยเป็นพุทโธเลียนจ๋าาาในช่วง ม.ปลาย พออ่านหนังสือมากขึ้นเจอสังคมใหม่ๆ มากขึ้นช่วงเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสอง ก็ก๋ากั่นอยากจะประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ หรือรบกับพระเจ้าและผีทุกองค์ในนามของคนไร้ศาสนา เวลาผ่านไป การเรียนด้านมานุษยวิทยาทำให้เราเห็นหลักอะไรบางอย่างในความเชื่อทุกความเชื่อ ซึ่งมันไม่ได้ค้านอะไรกับหลักเหตุผล ผมเลยค่อยๆ เชื่อว่าตัวเองจะ “เคารพ” ในความเชื่อของผู้อื่น หรือเป็น “ฆราวาสนิยม” หรือ Secularism มากขึ้น อันไหนดีก็เอามาใช้ ล้อบ้าง เล่นบ้าง แต่หลักใหญ่ใจความที่สร้างความสมดุลให้กับแบบแผนทางศีลธรรมของมนุษย์ก็เอามาหลอมรวมกันในแบบที่เราถนัดใช้เอง ไมาต้องบังคับใคร ผมเป็นพวกล้อศาสนาทุกศาสนาหนักมาก แต่ก็ให้ความเคารพต่อวิถีของผู้คนอย่างสูงเช่นกัน นั้นคือดอกผลของการเรียนรู้เเละเข้าใจในด้านวัฒนธรรม จะสิ้นปีแล้วได้ตกผลึกและถอดบทเรียนมุมมองชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องดี ขอบคุณชาวมายด์ที่รับฟังทุกข้อคิดเห็นของผม
thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

More from Idealist "ThePro."