คนแก่เขาไม่ได้สนว่าบ้านเมืองจะเป็นไงในอนาคตหรอก ขอให้ปัจจุบัน​กูมีแดกพอ..
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

แซม
อากาศเย็น+โควิด+PM2.5 = คนเป็นภูมิแพ้ตายก่อนทุกคน 🥲
19 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

แซม
อากาศเย็น+โควิด+PM2.5 = คนเป็นภูมิแพ้ตายก่อนทุกคน 🥲
19 views · Dec 24th, 2020