โควทคำพูดของ Josh Hawley ส.ว. พรรคริพับลิกัน ที่อภิปรายในสภาเมื่อวันก่อน "The working people don't want pity. They want help - to get back on their feet and provide for their families." (ชนชั้นแรงงานไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขากลับมายืนได้ด้วยตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้)

thumb_up4thumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

สุจิตต์ วงษ์เทศ ข้องใจรัฐราชการรวมศูนย์ ผิดพลาดโยนให้ ‘ราษฎร’ โ ท ษ ค น อื่ น รัฐราชการรวมศูนย์ พอกพูนปัญหาหมกพรมใหญ่ อ้างความมั่นคงจงใจ ปกปิดผิดพลาดโยนให้ราษฎร สุจิตต์ วงษ์เทศ อังคาร 22 ธันวาคม 2563 https://www.matichonweekly.com/sujit/article_383383 #thailand #mindsth

35 views · Dec 24th, 2020

ดีย์งาม 😅 #thailand #mindsth

45 views · Dec 24th, 2020

อะเฮื่อออออออ ... #thailand #mindsth

27 views · Dec 23rd, 2020

More from Ezar_Artparu

สุจิตต์ วงษ์เทศ ข้องใจรัฐราชการรวมศูนย์ ผิดพลาดโยนให้ ‘ราษฎร’ โ ท ษ ค น อื่ น รัฐราชการรวมศูนย์ พอกพูนปัญหาหมกพรมใหญ่ อ้างความมั่นคงจงใจ ปกปิดผิดพลาดโยนให้ราษฎร สุจิตต์ วงษ์เทศ อังคาร 22 ธันวาคม 2563 https://www.matichonweekly.com/sujit/article_383383 #thailand #mindsth

35 views · Dec 24th, 2020

ดีย์งาม 😅 #thailand #mindsth

45 views · Dec 24th, 2020

อะเฮื่อออออออ ... #thailand #mindsth

27 views · Dec 23rd, 2020