More from Idealist "ThePro."

ท้องฟ้าวันนี้ คือ อนาคตของประเทศไงล่ะ

แรงงานทุกคนที่จ่ายสมทบประกันสังคมของรัฐ มีสิทธิเท่าเทียมทุกประการในการเข้ารับบริการสาธารณสุขแห่งรัฐ เมื่อจ่าย ก็ต้องได้รับบริการ เลิกแบ่งมนุษย์ด้วยบัตรประขาชนโง่ๆ สักที
245 views · Dec 23rd, 2020

More from Idealist "ThePro."

ท้องฟ้าวันนี้ คือ อนาคตของประเทศไงล่ะ

แรงงานทุกคนที่จ่ายสมทบประกันสังคมของรัฐ มีสิทธิเท่าเทียมทุกประการในการเข้ารับบริการสาธารณสุขแห่งรัฐ เมื่อจ่าย ก็ต้องได้รับบริการ เลิกแบ่งมนุษย์ด้วยบัตรประขาชนโง่ๆ สักที
245 views · Dec 23rd, 2020