ทุกคนต้องเหนื่อยแค่ไหน ที่ต้องมาเจอ รัฐบาลโง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แบบนี้
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เปิดโทรศัพท์มาพบกับความโง่ของนายกแบบเกินต้าน...
39 views · Dec 24th, 2020
ปากหมาฉิบหาย
เขาใช้จิตสำนึก บรรเทาปัญหา และใช้ระบบแก้ปัญหา อีอนุทิน https://www.minds.com/newsfeed/1188704826496352256
10 views · Dec 24th, 2020

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เปิดโทรศัพท์มาพบกับความโง่ของนายกแบบเกินต้าน...
39 views · Dec 24th, 2020
ปากหมาฉิบหาย
เขาใช้จิตสำนึก บรรเทาปัญหา และใช้ระบบแก้ปัญหา อีอนุทิน https://www.minds.com/newsfeed/1188704826496352256
10 views · Dec 24th, 2020