ระบบการศึกษาไทยไม่ส่งเสริมการเป็นผู้นำหรือการสร้างนวัตกรรม แต่จะสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นแรงงานที่ดี
thumb_up14thumb_downchat_bubble

More from SATOSHI

ธรรมชาติวิทยา??? ปรับให้เข้ากับยุคไดโนเสาร์หรอ ไทยแลนด์ซอรัส? ไทยราชสิค?
กูก็นึกว่าจะปรับแค่หลักสูตรโทเอกใหม่ แต่แม่งดันมายุบหลักสูตรเก่าด้วย กุเวทมาก ตั้งชื่อซะเก๋แต่แม่งพอเอาไปเจอโลกภายนอกเขาจะงงอะดิว่ามึงจบไรมา กุเวทคณะบดีมาก แอบทำแอบกั๊กอยู่คนเดียวพอเอาเข้าที่ประชุมบอกชื่อหลักสูตรละเขาเหวอกันหมด เม็ดเงินมันหอมหวานสินะ อยากเป็นตำนานที่คงอยู่ตลอดไปหรือยังไง ยุบชีวะเนี่ยนะ อิผี สร้างหลักสูตรธรรมชาติวิทยาแล้วใครจะไปรับนิสิตมึงทำง้านนน มอหอสัส แต่เช้า
48 views · Dec 24th, 2020

More from SATOSHI

ธรรมชาติวิทยา??? ปรับให้เข้ากับยุคไดโนเสาร์หรอ ไทยแลนด์ซอรัส? ไทยราชสิค?
กูก็นึกว่าจะปรับแค่หลักสูตรโทเอกใหม่ แต่แม่งดันมายุบหลักสูตรเก่าด้วย กุเวทมาก ตั้งชื่อซะเก๋แต่แม่งพอเอาไปเจอโลกภายนอกเขาจะงงอะดิว่ามึงจบไรมา กุเวทคณะบดีมาก แอบทำแอบกั๊กอยู่คนเดียวพอเอาเข้าที่ประชุมบอกชื่อหลักสูตรละเขาเหวอกันหมด เม็ดเงินมันหอมหวานสินะ อยากเป็นตำนานที่คงอยู่ตลอดไปหรือยังไง ยุบชีวะเนี่ยนะ อิผี สร้างหลักสูตรธรรมชาติวิทยาแล้วใครจะไปรับนิสิตมึงทำง้านนน มอหอสัส แต่เช้า
48 views · Dec 24th, 2020