พูดเหมือนจะเอาวัคซีนโควิดมาขายให้กับประชาชน อย่างนี้คนจนๆ ก็แย่ซิครับ

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 63 ผู้ป่วยเพิ่ม 46 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ) ผู้ป่วยทั้งหมด 5,762 ราย รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,607 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหายเพิ่ม 17 ราย รักษาหายเเล้ว 4,095 ราย #โควิด19 #COVID19 #กรมควบคุมโรค #สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

22 views · Dec 23rd, 2020

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 63 ผู้ป่วยเพิ่ม 46 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ) ผู้ป่วยทั้งหมด 5,762 ราย รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,607 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหายเพิ่ม 17 ราย รักษาหายเเล้ว 4,095 ราย #โควิด19 #COVID19 #กรมควบคุมโรค #สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

22 views · Dec 23rd, 2020