รร.และโบสถ์ที่ไฟไหม้ มีองค์อุปถัมป์เป็นพระแม่มารีย์ พระเเม่มารีย์โผล่ที่เมืองลูร์ด ปี ค.ศ. 1858 ปรากฏแล้วให้สร้างโบสถ์ แต่ในฝันโบสถ์ถูกเผา น่าจะต้องกลับเป็น 8581 มารีย์แจกโชค คอนเฟิม
thumb_up8thumb_downchat_bubble