ฝันเห็น รร. สมัยประถม ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิม. แต่ไฟไหม้โบสถ์ไปแล้ว สามตัวท้ายต้องมาละงวดนี้ พระเยซูต้องแจกโชคแล้ว
thumb_up15thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

More from Idealist "ThePro."